Kỹ Thuật Hàn

Kỹ thuật hàn que với thép mỏng

Kỹ thuật hàn que với thép mỏng tránh bị thủng, Có người đặt ra câu hỏi rằng: “Tôi dùng máy hàn que để hàn thép mỏng và hay bị thủng. Không biết có kỹ thuật […]